skvallerprotokoll

(gossip protocol, även epidemic protocol) – en metod att sprida och söka information i ett stort nätverk, utformat med skvaller som förebild. – Ett skvallerprotokoll sprider ett meddelande, till exempel att någon söker efter viss information, från dator till dator i nätverket. Varje dator som har tagit emot ”skvallret” skickar det vidare med jämna mellanrum till andra, slumpvis utvalda datorer. På detta sätt räknar man med att så småningom nå alla datorer i ett stort nätverk. Om avsändaren vill ha svar returneras lösningar på motsvarande sätt. Kommunikationen sköts av självständigt agerande program, agenter, på varje dator. Fördelen med metoden är att den inte tynger ner nätverket. Nackdelar är att det kan ta tid och att det kan vara svårt eller omöjligt att säkerställa att informationen verkligen når alla. – Mer i Wikipedia.

[nätverk] [ändrad 3 juni 2020]

Dagens ord: 2016-10-19