slash

snedstreck (/). – Kallas ibland också för forward slash för att markera att det inte gäller bakstreck (backslash). Kallas också för solidus, virgule och whack.

[tecken] [ändrad 10 januari 2020]