small form factor

– förkortas SFF

  1. – standard för modulära sändtagare (transceivers) för data- och telekommunikation. De är avsedda att lödas fast i utrustningen. – Jämför med small form factor pluggable;
  2. – omständligt sätt att säga ”liten” eller ”kompakt”; SFF computer – kompakt persondator – ovanligt liten men fullt utrustad persondator, ofta hembyggd. Benämningen var vanlig runt år 2000.

[datakommunikation] [persondatorer] [produkter] [ändrad 20 januari 2016]