smart tv

beteckning på tv-apparater med möjlighet att visa webbsidor och video från internet. Målet beskrivs som att man ska kunna se vad man vill när man själv vill. Ett problem med utvecklingen av smart tv är att handhavandet av en tv skiljer sig från hur man använder en dator. – Se också Apple TV och Chromecast samt Play.

[radio och tv] [ändrad 25 november 2020]