Chromecast

dosa från Google för visning av video från dator på tv‑skärm. – Chrome­­cast är en liten pinne som ansluts till en HDTV genom HDMI-uttaget. Dator, smart mobil eller surfplatta används som fjärr­kontroll. Det som visas på datorns, tele­fonens eller plattans skärm kan alltså flyttas till tv:ns bildskärm. Om videon hämtas från källor som är anpassade för Chrome­cast sänds den direkt till Chrome­cast-dosan, och belastar alltså inte apparaten som den valts på. Chrome­cast ansluts till internet genom ett trådlöst nätverk, wi‑fi, som alltså måste finnas. Chrome­cast, som delvis påminner om Apple TV, lanserades i augusti 2013. – Jäm­för med Google Nexus Player† och Match­stick†. – Se Googles webb­sidor. – Chrome­cast ska inte förväxlas med Chrome­­bit.

[mediespelare] [ändrad 13 juni 2017]