SmileSMS

en pakistansk tjänst som låter användarna hålla kontakt med ett socialt nätverk med enbart SMS. SmileSMS har utvecklats med tanke på personer som av någon anledning inte har tillgång till internet, men däremot till mobiltelefonnätet. – Se smilesn.com.

[meddelanden] [sociala medier] [ändrad 5 december 2019]