smoke testing

grovtest – ”om det inte börjar ryka så antar vi att det fungerar” – uttrycket används även om test av mjukvara.

[it-humor] [testning] [ändrad 22 augusti 2019]