SMS gateway

en gateway som för­medlar med­delanden från en dator till mobilnätet för överföring till mottagaren som SMS, eller om­vänt.

[meddelanden] [ändrad 28 december 2018]