snippet

klipp, snutt – kort stycke ljud, video eller programkod som tagits ur en större helhet. I webbprogrammering ofta: kort avsnitt programkod som sparas för att användas många gånger, och som knyts till element i gränssnittet (se chunk). Till exempel kan man spara koden för vad som ska hända när någon trycker på knappen ”Logga ut”, eftersom den kan upprepas på många sidor på samma webbplats.

[webbpublicering] [ändrad 12 november 2019]