chunk

klump, sjok, avsnitt – i programmering: namngiven del av en fil; minsta delen av digitalt material (text, bild, video, ljud) som kan användas och indexeras separat. – Ibland skiljer man i webbprogrammering mellan chunks och snippets: chunks är färdiga sjok av HTML– eller XML-kod som beskriver gränssnittselement, till exempel knappar på webbsidor; snippets är sparade avsnitt med programkod som beskriver vad som ska hända när användaren trycker på knappen.

[filer] [programmering] [webbpublicering] [ändrad 29 maj 2020]