Software engineering measurement and analysis

(SEMA) – initiativ för ut­vär­de­ring av mogen­heten i system­utveck­ling, utvecklat vid Software engineering institute vid Carnegie Mellon‑universitetet. SEMA ut­veck­lade den numera av­veck­lade mätmodellen Capability maturity model† (CMM), som har ersatts av Capability maturity model integration (CMMI). Benämningen Software engineering measurement and analysis har avvecklats, även om verksamheten fortsätter i olika former.

[systemutveckling] [ändrad 7 september 2018]