sökare

på kameror: anordning som hjälper fotografen att förutse hur bilden blir. – Sökaren brukar vara en liten öppning med en lins upptill på kamerans baksida, anpassad för att fotografen ska sätta ögat tätt intill. Det var den vanliga typen av sökare på kameror för film. Men på digitalkameror är sökaren ofta en liten bildskärm som är kopplad till bildsensorn, eventuellt kompletterad med en traditionell sökare. Den lilla bildskärmen kan vara monterad med gångjärn så att den kan vridas i olika vinklar. – På kameror för film var sökaren en optisk anordning: på spegelreflexkameror visade den en reflektion av den bild som objektivet projicerade, alltså exakt samma bild som skulle fastna på filmen; på andra kameror var det en separat optisk anordning. – På engelska: finder, viewfinder.

[kameror] [ändrad 28 juli 2021]