sönderhackning

(thrashing) – det att operativsystemet ständigt flyttar data fram och tillbaka mellan arbetsminnet och hårddisken. Kan hända vid användning av virtuellt minne om aktiva program efterfrågar mer data än vad arbetsminnet har plats för. Det leder till sämre prestanda, eftersom hårddisken levererar data långsammare än vad datorn kan bearbeta dem. Datorn måste alltså vänta på hårddisken. – Notera stavningen av det engelska ordet: thrashing av thrashslå sönder, skaka sönder.

[programkörning] [ändrad 24 augusti 2018]