songlifting

låtsnatteri, musiksnatteri – otillåten nerladdning av musik från internet. Ordet anspelar på shoplifting – snatteri.

[upphovsrätt] [ändrad 20 januari 2016]