songlifting

låtsnatteri – otillåten nerladdning av musik från internet. Ordet anspelar på shoplifting, snatteri.