sonics

engelsk fackterm för den gren av akustiken som studerar ljud som människor inte kan höra, alltså ultraljud (mycket höga och ohörbara toner) och infraljud (mycket låga och ohörbara toner). Sonics har tidigare också används som synonym till akustik i allmänhet. – Den svenska termen sonik har en annan betydelse: den används om användning av hörbara ljud för industriella ändamål, dels för signalering, dels för bearbetning av material.

[fysik] [ljud och bild] [14 oktober 2018]