spara

instruktion i användargränssnitt: lagra denna fil med de senaste ändringarna på hårddisk eller på SSD. – Filen tilldelas då automatiskt antingen det namn som den redan har (om den har sparats tidigare) eller ett namn som systemet ger den. När man sparar en fil lagras den på samma plats som tidigare (om den har sparats tidigare), på en förvald plats eller på en plats som systemet bestämmer. Om användaren vill ge filen ett särskilt namn och / eller lagra den på en bestämd plats använder hon i stället instruktionen Spara som. – Tidigare versioner av samma fil kan antingen raderas, eller i vissa program, sparas så att de blir åtkomliga genom en särskild funktion. – På engelska: Save respektive Save as. Kortkommandon är ctrl‑S, på Mac ⌘‑S, för Spara som är det skift‑ctrl‑S respektive skift‑⌘‑S.

[användargränssnitt] [ändrad 4 februari 2023]