specification gaming

specifikationstricksande – om artificiell intelligens: AI‑systems tendens att lösa uppgifter på icke önskvärda och oförutsedda sätt. – Bakgrunden är att det är svårt eller omöjligt för programmerare att specificera allt som AI‑program får och inte får göra. Det uppstår lätt kryphål, och eftersom AI‑program kan pröva tusentals möjligheter i sekunden kommer programmen att hitta kryphålen och pröva dem. – Läs också om AI alignment (AI-uppstyrning).

[ai] [20 november 2022]

Dagens ord: 2023-01-31