spinn

  1. – den egenskap hos elektroner som används i spinntronik. – Spinn är en egenskap som gör att elektroner dras antingen till norra eller södra polen i ett magnetfält. Det finns inga mellanlägen. De två ”riktningarna” på spinnet kallas för ”upp” och ”ner”. – Ordet spinn ska inte tolkas bokstavligt: elektroner roterar inte, och de har inget som kan jämföras med en rotationsaxel. – Upp- och nerspinn är normalt jämnt fördelat mellan elektronerna, så de två sorterna tar ut varandra och spinnet märks då inte (man har ju normalt att göra med många elektroner samtidigt). Men med speciella metoder går det att separera elektroner med olika spinn;
  2. – även: snurr – påverkan av pressen och den allmänna opinionen genom främst indirekta metoder – genom åsikter och kommentarer som verkar komma från annat håll, inte från den verkliga upphovspersonen. Spinn kan också vara avledande av uppmärksamheten från missförhållanden och skandaler, spridande av motinformation genom omvägar eller att man krälar i stoftet (”gör en pudel”); – spin doctorspinndoktor, snurrdoktor– pr‑expert som är skicklig på att skapa spinn; zen spin – att skapa spinn genom att inte göra något alls: ”låta det blåsa över”. – Läs också om buzz och disinfotainment.

– På engelska i båda betydelserna: spin.

[fysik] [opinionsbildning] [ändrad 16 maj 2020]