spoke

eker – beteckning på uppspelningsapparat för musik eller video som hämtar filerna från en centralenhet, en hubb (nätnav).

[mediespelare] [ändrad 4 september 2020]