hubb

försvenskning av engelska hub, kallas också för nav eller nätnav – den centrala enheten, navet, i ett stjärnformat nät: all kommunikation inom nätet måste passera genom hubben. Varje ansluten enhet finns i änden på en ”eker”:

  1. – den centrala noden i ett stjärnformat lokalt nätverk. Används oftast för att ansluta en grupp av datorer till internet: alla datorerna är anslutna till hubben och hubben är i sin tur ansluten till internet. En hubb skickar all trafik till alla anslutna datorer, inte bara till adressaten, vilket innebär att en hubb gör mindre effektivt bruk av nätverkets kapacitet än en switch (dataväxel). (Varje ansluten dator filtrerar bort meddelanden som är adresserade till annan mottagare);
  2. – centralenhet (nav) i system för hemunderhållning: navet hanterar filer med musik och video samt sprider dem till uppspelningsapparater, spokes (ekrar), som mp3‑spelare, tv‑apparater, handdatorer och annat. Man talar om hub‑and‑spoke systems.

[nätverk] [ändrad 3 december 2018]