spooling

skrivköhantering: överföring av filer som ska skrivas ut till ett särskilt minne, så att utskriften kan ske när skrivaren blir ledig, utan att datorn behöver vara upptagen under väntetiden. Termen används även om liknande behandling av andra rutinarbeten, vilket också kallas sekundärbuffring. Spool uttolkas ibland som simultaneous peripheral operations on-line (en bakronym), men syftar helt enkelt på ett gammeldags minne, nämligen en bandrulle.

[bakronymer] [skrivare] [ändrad 25 juli 2020]