stakeholder

intressent, berörd part, part i målet – person eller organisation som är direkt berörd av hur något går. – Ordet är troligen bildat för att likna shareholder (aktieägare), men med en bredare syftning. Stakeholders i ett aktiebolag är till exempel inte bara aktieägarna, utan också de anställda och underleverantörer.

[företag och ekonomi] [ändrad 17 juni 2019]