start

(boot, start) – främst: starta en dator som har varit helt av­stängd. Datorn läser då in ope­ra­tiv­systemet i arbets­minnet från hård­disken. Mer allmänt används ordet också om att ak­ti­vera datorn från ett energi­spar­läge. Ofta säger man också att man startar ett program, men i opera­tiv­systemen heter det att man öppnar program och filer. – Se också omstart.

[drift] [ändrad 10 september 2019]