status texting

”statustextning” – att skicka information om vad man gör, eller var man är, som sms till andra. (Se status.) – Anses av många fel.