staydown

eller stay-downblockering, spärrning, svartlistning – begäran om att material som av upphovsrättsliga eller andra skäl har avlistats från en webbplats eller tjänst på webben inte ska publiceras där igen. 

[censur] [juridik] [14 november 2019]