staydown

eller stay-downpermanent blockering, permanent spärrning – begäran om att material som av upphovsrättsliga eller andra skäl har avlistats (takedown) från en webbplats eller tjänst på webben inte ska publiceras där igen. 

[censur] [juridik] [ändrad 30 maj 2021]