Stora uppsägningen

the great resignation – den stora uppsägningen – det att mer än hälften av alla heltidsanställda amerikaner har sagt upp sig, eller planerar att göra det, under 2021–2022. – Det gäller i synnerhet generation X (födda 19601980). I synnerhet gäller det anställda i sjukvård, fastigheter och besöksnäringen. 47 miljoner amerikaner sa upp sig under 2021 enligt officiell amerikansk statistik. Bland skälen till de planerade uppsägningarna nämns att den generationen vill ha ett tillfredsställande arbete hellre än ett välbetalt. Pandemin, där många har arbetat hemma, ska också ha gjort att många har tröttnat på pendling och långa arbetsdagar. – Se till exempel denna undersökning från Lever: lever.co/research….

[arbetsliv] [ändrad 22 maj 2022]

Dagens ord: 2022-03-07