storyboard

bildmanus – en serie teckningar som visar ett händelseförlopp. Termen användes från början i filmproduktion, men numera används det i många andra sammanhang där man behöver åskådliggöra ett händelseförlopp, till exempel om användningsfall.

[systemutveckling] [ändrad 11 maj 2020]