stovepipe

skorstenspipa – något som inte samverkar med andra program i samma it‑system – se skorsten (för engelska silo).

[it-system] [ändrad 29 juli 2020]