smurfing

– smurfning – allmänt för ord fusk, fiffel och annat fult. Exempel:

  1. – se smurf;
  2. – i datorspel på nätet: spel under falskt namn (alltså ett annat namn än det som spelaren brukar använda). Görs ibland av skickliga spelare som vill spela mot svagare spelare och vinna, eller för att experimentera;
  3. – publicering av inlägg på diskussionsforum under falskt namn, till exempel därför att man skriver sådant som gör att man riskerar att bli avstängd – se också spam account. – Jämför med strawman;
  4. – se vote smurfing. – Jäm­för med spoof;
  5. – i finanser: kringgående av reglerna för rapport­e­ring av finansiella transaktioner. Kallas också för structuring.

[bluff och båg] [diskussioner] [företag och ekonomi] [jargong] [spel] [ändrad 10 juli 2022]