sock puppet

marionett, bokstavligen: strumpdocka – falsk identitet i dis­kus­sions­forum på inter­net, i synner­het när personen bakom den falska identiteten använder den för att be­römma eller för­svara sig själv (sin riktiga identitet). – Se också straw­man och ghost account. – Även: när en person deltar i en debatt under flera pseudo­nymer, vilket på engelska kallas för sock puppetry. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).