sock puppet

marionett, bokstavligen: strumpdocka – falsk identitet i dis­kus­sions­forum på inter­net, i synner­het när personen bakom den falska identiteten använder den för att be­römma eller för­svara sig själv (alltså sin riktiga identitet). – Se också straw­man och ghost account. – Även: när en och samma person deltar i en diskussion under flera pseudo­nymer, vilket på engelska kallas för sock puppetry. – Läs mer i Wikipedia.

[bluff och båg] [diskussioner] [dold identitet] [pseudonymer] [ändrad 3 oktober 2012]