stubb

(stub) – kort program eller del av program som representerar ett större program eller en procedur. Detta kan finnas på en annan dator i samma nät eller på samma dator. Stubben anropar det fullständiga programmet när det behövs. – Vitsen är att stubben kan fungera som förmedlare mellan två program. Program A tror att det pratar med program B, men pratar i själva verket med stubben. Detta är särskilt praktiskt när programmen A och B inte finns på samma dator (se fjärrproceduranrop).

[programmering] [ändrad 5 juni 2018]