fjärrproceduranrop

(remote procedure call, RPC) – metod för ett program som körs på en dator att begära en tjänst från ett program som körs på en annan dator. Beteckningen syftar både på själva anropet och på det system som gör funktionen möjlig. Ett fjärr­proce­dur­anrop är ett slags klient‑server‑funktion där det anropande programmet är klienten och det anropade programmet är servern. – Program­me­rings­mässigt skiljer sig fjärrprocedur­anrop inte från vanliga pro­ce­dur­anrop eller anrop till subrutiner. Men i stället för koden till den rutin (procedur) som anropas får programmet en så kallad stubb som sköter kom­mu­ni­ka­tionen med det andra programmet.

[programmering] [ändrad 12 november 2019]