fjärrproceduranrop

(remote procedure call, RPC) – metod för ett program som körs på en dator att begära en tjänst från ett program som körs på en annan dator. Beteckningen syftar både på själva anropet och på det system som gör funktionen möjlig. Ett fjärrprocedur­anrop är ett slags klient‑server‑funktion där det anropande programmet är klienten och det anropade programmet är servern. – Programmeringsmässigt skiljer sig fjärrproceduranrop inte från vanliga proceduranrop eller anrop till subrutiner. Men i stället för koden till den rutin (procedur) som anropas får programmet en så kallad stubb som sköter kommunikationen med det andra programmet. – Termerna procedur och rutin i programmering är i stort sett utbytbara.

[programmering] [ändrad 14 juli 2021]