styrenhet

(controller) – processor eller kort som styr ett yttre tillbehör till en dator. Även perifer styrenhet.