subpoena

domstolsföreläggande, föreläggande – dom­stols­beslut om att en bestämd person måste vittna inför domstol eller om att en bestämd person måste lämna ut bevismaterial. Det engelska ordet kan också stavas subpœna (ovanligt). – Jäm­för med den svenska juridiska termen edition.

[juridik] [ändrad 8 oktober 2018]