edition

  1. – i svensk juridik: åläggande från dom­stol att lämna ut skriftlig information som kan vara av betydelse i en rätte­gång – ett editionsföreläggande. Det kan lämnas till någon av parterna i målet eller till tredje part. Motsvarar närmast ameri­kanska dis­covery och brittiska disclosure;
  2. – allmän betydelse: utförande av ett tryckt verk. En edition av ett verk kan kännetecknas antingen  av grafiskt ut­förande eller av särskild redigering av texten, even­tu­ellt med för­ord och not­apparat, eller båda.

[bokutgivning] [juridik] [ändrad 4 oktober 2018]