subtraktiv färgblandning

vanlig färgblandning som i färgskrivare, tryckerier, målning och negativ färgfilm: den färg­blandning som vi lär oss i skolan: gult blandat med blått blir grönt. Alterna­tivet heter additiv färg­­bland­ning. – Sub­­trak­tiv färgblandning innebär att färg­­ämnen blandas på en yta, som oftast är vit. Re­sul­tatet betraktas i dags­­ljus eller i inom­hus­belysning. I sub­traktiv färgblandning räcker det med de fyra färgerna cyan, magenta, gult och svart (se CMYK) för att man ska kunna blanda till alla andra färger på ett god­tag­bart sätt. Vitt kan man få av bak­­grunden. (Se också fyr­­färgs­­tryck.) Det kallas för sub­traktiv färgblandning därför att ju mer färgämne man tillför, desto mörkare blir det: ljuset subtraheras.

[färg] [skrivare] [tryckning] [ändrad 24 januari 2018]