suffixträd

(suffix tree) – systematisk uppställning av alla suffix (betydelse 2) av en teckensträng. Teckensträngen ”ananas”, till exempel, har suffixen ”nanas”, ”anas”, ”nas”, ”as” och ”s”. I ett suffixträd ordnas de på ett sätt som gör det lätt att söka bland dem (det vill säga att datorn kan göra det med så få operationer som möjligt). – Suffixträd har praktisk användning vid sökningar i textmassor, dels i ordbehandling, dels vid sökningar i kemiska formler och i medicinska och biovetenskapliga datamängder. –Läs mer i Wikipedia.

[datorvetenskap] [programmering] [13 juni 2017]