supercookie

”superkaka” – kaka (cookie) som återskapas om den raderas. Används för att spåra användarens beteende. En supercookie kan återskapas därför att ett särskilt program installerats i datorn, ofta utan ägarens vetskap. Programmet ser till att kakan återskapas om den raderas. Supercookie är egentligen benämningen på det programmet, inte på de kakor som det återskapar. – En kaka som återuppstår efter att den har raderats kallas också för zombie cookie.