supervisor engine

i datornätverk: nätverksenhet som styr switcharna (växlarna) i nätverket. – En supervisor engine fattar beslut som annars skulle fattas av linjekorten i varje enskild switch. Det gäller beslut om att vidarebefordra meddelanden, tillämpning av säkerhetsregler och tjänstekvalitet. Det finns ingen etablerad svensk term för supervisor engine.

[nätverk] [ändrad 21 november 2018]