Sweden Connect

svenska statens tjänst för användning av utländsk e‑legitimation vid inloggning hos svenska myndigheter. Det är den svenska tillämpningen av EU‑direktivet eIDAS, som ålägger EU‑länder att se till att e‑legitimation som uppfyller eIDAS krav kan användas i alla EU‑länder. Alla svenska myndigheter som har e‑legitimation som inloggningsmetod är skyldiga att senast den 29 september 2018 se till att de kan hantera utländska e‑legitimationer. – Se E‑legitimationsnämndens webbsidor.

[identifiering] [20 augusti 2018]