Sweden Connect

svenska statens tjänst för användning av utländsk e‑legitimation vid inloggning hos svenska myndigheter. – Sweden Connect är den svenska tillämpningen av EU‑direktivet eIDAS, som ålägger EU‑länder att se till att e‑legitimation som uppfyller eIDAS krav kan användas i alla EU‑länder. Alla svenska myndigheter som har e‑legitimation som inloggningsmetod är skyldiga att senast den 29 september 2018 se till att de kan hantera utländska e‑legitimationer. – Se myndigheten DIGG:s webbsidor.

[identifiering] [ändrad 25 augusti 2020]