systemförvaltning

(software maintenance, systems maintenance eller IT maintenance) – att se till att it‑systemet fungerar och kan användas. I system­förvaltning ingår att lägga till och ta bort funktioner, att se till att an­vändare har till­gång till aktuell information och hand­böcker, att hantera rättig­heter och it‑säkerhet samt att hålla kontakt med under­leverantörer. – Skillnaden mellan en system­förvaltare och en system­-administratör är inte skarp.

[it-system] [ändrad 1 november 2017]