systemförvaltning

uppgiften att se till att it‑systemet fungerar och kan användas. – I systemförvaltning ingår att lägga till och ta bort funktioner, att se till att användare har till­gång till aktuell information och handböcker, att hantera behörigheter och it‑säkerhet samt att hålla kontakt med underleverantörer. – Skillnaden mellan en systemförvaltare och en system‑administratör är inte skarp. – På engelska: software maintenance, systems maintenance eller IT maintenance.

[it-system] [ändrad 1 november 2017]