systemintegration

(systems integration) – processen att få två eller flera it‑system att fungera tillsammans. För detta krävs i princip två saker:

  • kommunikation. Systemen måste kunna skicka information till varandra;
  • förståelse. Informationen måste vara kodad på ett sätt som det mottagande it‑systemet kan bearbeta.

– Kommunikationen mellan de ingående it‑systemen kan ordnas på flera sätt:

  • punkt till punkt. All information sänds från en och samma funktion i det ena systemet till en och samma funktion i det andra;
  • mäklare (broker). Ett särskilt, centralt system tar emot alla meddelanden och vidarebefordrar dem, med de anpassningar som behövs, till rätt mottagande system;
  • – meddelandehantering. Liknar mäklarmodellen, men förutsätter att alla parter använder samma kommunikationsmodell. Meddelandehantering brukar användas i färdigköpta företagssystem.

– Typer av systemintegration är:

  • vertikal integration. Man integrerar it‑system som är steg i samma pro­cess eller värdekedja (en ”skorsten”);
  • horisontell integration. Samordning av system med liknande uppgifter. Det görs på ett sätt som påminner om mäklarmodellen: alla it‑system som ska vara horisontellt integrerade kommunicerar enbart med ett enda centralt system på samma nivå. Det systemet sköter allt informationsutbyte med andra system.
  • spaghettiintegration eller stjärnintegration. Alla har direktförbindelse med alla andra (inte nödvändigtvis i hela organisationen, men till exempel i en avdelning). Från det enskilda systemet ter sig detta som en stjärnformad struktur (en till många), men systemet som helhet liknar mer spaghetti.

– Det kan tilläggas att flera aspekter av systemintegration har förenklats genom att man använder samma datakommunikation, ofta IP‑baserad, och ett fåtal välkända standardformat för data. Det återstår ändå att strukturera de integrerade systemen på bästa möjliga sätt.

[it-system] [ändrad 8 november 2019]