systemutvecklingslivscykel

  1. – systemutvecklingsprocessen från planering till leverans och godkännande från beställare. Alltså en systematisk uppläggning av projektarbetet;
  2. – systemets hela livscykel, inklusive drift, underhåll, uppdateringar och slutligen avveckling. – Se också livscykelanalys.

– På engelska: systems development life cycle, förkortat SDLC.

[systemutveckling] [ändrad 15 augusti 2017]