taggmoln

(tag cloud) – de taggar som knutits till en text på internet, framställda som en svärm av ord. Ofta är orden i olika storlek för att man ska se vilka taggar som är vanligast. Taggmoln förekommer vid texter, till exempel blogginlägg, där läsarna har möjlighet att lägga till taggar.