taggmoln

taggar som har knutits till en text på internet, framställda som en svärm av ord. – Ofta är orden i ett taggmoln av olika storlek för att man ska se vilka taggar som är vanligast. Taggmoln förekommer vid texter, till exempel blogginlägg, där läsarna har möjlighet att lägga till taggar. – På engelska: tag cloud. – Läs också om wordle.

[sociala medier] [ändrad 4 augusti 2021]