tech grifter

it-svindlare, it-bluff – en som framställer sitt företag som något som kommer att förvandla världen. – En tech grifter vill framstå som en ny Steve Jobs eller Elon Musk. Uttrycket har blivit vanligt under 2022, då flera omsusade företag som har omsatt miljarder visat sig sakna substans och kollapsat. I några fall har grundaren dragits inför domstol och dömts för bedrägeri. – Ofta har grundaren från början handlat i god tro, men efter ett tag – när företaget har fått mycket publicitet och stora belopp har investerats – har affärsidén visat sig ohållbar. I stället för att då låta företaget gå i konkurs har grundaren försökt rädda det (och sina pengar) med bedrägliga metoder. (Grifter är ett amerikanskt ord med osäkert ursprung. Det betyder närmast bondfångare.)

[bluff och båg] [30 december 2022]