tech winter

it-vinter – förväntad period då det blir svårt eller omöjligt för it-före­tag, i synnerhet ny­start­a­de, att få kapital. Orsaken är att fi­nan­si­ärerna har satsat så mycket pengar på nya företag att dessa inte kan leverera den ut­del­ning som krävs för att investe­ring­arna ska betala sig. Därför håller investe­rar­na igen. Till skillnad från hur det var när dot­com­bubblan sprack år 2000 väntas it-vintern, om den in­träffar, inte drabba privat­personer i första hand. Den drabbar ny­start­a­de företag som söker in­vest­e­rare. Ut­tryck­et tech winter kom i bruk hösten 2015.

[företag och ekonomi] [ändrad 16 maj 2017]

Dagens ord: 2015-12-20