tech winter

it-vinter – förväntad period då det blir svårt eller omöjligt för it‑företag, i synnerhet ny­start­a­de, att få kapital. – It‑vinter orsakas av att finansiärerna har satsat så mycket pengar på nya företag att dessa inte kan leverera den utdelning som krävs för att investeringarna ska betala sig. Därför håller investerarna igen. Till skillnad från hur det var när dotcombubblan sprack år 2000 väntas it‑vintern, om den inträffar, inte drabba privatpersoner i första hand. Den drabbar nystart­a­de företag som söker investe­rare. – Utrycket tech winter kom i bruk hösten 2015.

[företag och ekonomi] [ändrad 16 december 2020]

Dagens ord: 2020-11-20