technology pull

problemdriven forskning/utveckling/innovation – inom innovationspolitik: att inrikta forskningen på att lösa specifika problem. – Jämför med technology push.

[forskning] [ändrad 16 oktober 2018]