technology push

teknikdriven forskning/utveckling/innovation – inom innovationspolitik: inriktning av utvecklingsarbetet på att hitta tillämpningar för tekniska uppfinningar. – Jämför med technology pull.

[forskning] [ändrad 16 oktober 2018]