telematik

datakommunikation från maskin till maskin som hjälpmedel för styrning, övervakning och underhåll. Ordet används ofta om datorteknik och datakommunikation som hjälpmedel i fordon, men betydelsen har breddats och omfattar nu också stillastående maskiner. När ordet (telematique) myntades i Frankrike på 1980‑talet stod det för telekommunikation till och från datorer, vilket var ovanligt då. – På engelska: telematics.

[datakommunikation] [sakernas internet] [ändrad 4 oktober 2018]