teleomsorg

(telecare, på svenska också televård) – användning av it och data­kom­mu­ni­ka­tion för vård och omsorg av vårdbehövande i deras hem. Det innefattar olika former av övervakning, som tryggghetslarm, möj­lig­het till video­kom­mu­ni­ka­tion mellan brukare och vårdgivare och även möjlighet att konsultera expertis på distans vid behov.

[datakommunikation] [hälsa] [ändrad 20 juli 2017]

Dagens ord: 2017-07-20